Mzdy a personalistika

Personálna agenda zahŕňa

Preskočiť zoznam
  • vypracovanie pracovnej zmluvy
  • registrácia zamestnancov a zamestnávateľa na príslušné poistenie
  • registrácia zamestnávateľa na daňový úrad
  • vyhotovenie príslušných potvrdení a výstupných dokumentov pri rozviazaní pracovného pomeru

Mzdová agenda zahŕňa

Preskočiť zoznam
  • vyhotovenie prehľadov a hlásení pre Daňový úrad
  • výpočet mzdy na základe zamestnávateľom predloženej dochádzky
  • vyhotovenie podkladov pre účtovnú evidenciu
  • zaúčtovanie miezd a odvodov
  • vyhotovenie príslušných príkazov na úhradu
  • vyhotovenie výkazov k odvodom do príslušných poisťovní a ich doručenie

Presvedčili sme Vás? Vaše mzdové účtovníctvo spracujeme lacno, rýchlo a prehľadne.

Kontaktujte nás